# منابع

.: دانلود مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان - ویرایش جدید :

     مقررات ملی ساختمان که 22 مبحث میباشد بسیار معروف است . این مباحث در آزمونهای مختلف مثل آزمون ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید